f1l1per.
Viés de baixa

Petr4: A melhor compra do IBOV

BMFBOVESPA:PETR4   PETROBRAS PN N2