Futuros Mini de Trigo
XW1! CBOT_MINI

XW1!
Futuros Mini de Trigo CBOT_MINI
Negocie agora
 
Anterior
Abertura
Volume
 — 
Intervalo do Dia
Anterior
Abertura
Volume
 — 
Intervalo do Dia
Negocie agora
        
XWU2021 WHEAT MINI FUTURES (SEP 2021)
20210914.00676.880.35%2.38676.88673.38Compra
XWZ2021 WHEAT MINI FUTURES (DEC 2021)
20211214.00686.000.26%1.75686.00684.00Compra
XWH2022 WHEAT MINI FUTURES (MAR 2022)
20220314.00692.000.07%0.50692.00692.00Compra
XWK2022 WHEAT MINI FUTURES (MAY 2022)
20220513.00692.50-0.47%-3.25692.50692.50Compra
XWN2022 WHEAT MINI FUTURES (JUL 2022)
20220714.00676.75-0.66%-4.50687.88676.75Compra
XWU2022 WHEAT MINI FUTURES (SEP 2022)
20220914.00679.25-0.66%-4.50679.25679.25Compra
XWZ2022 WHEAT MINI FUTURES (DEC 2022)
20221214.00685.00-0.69%-4.75685.00685.00Compra
XWH2023 WHEAT MINI FUTURES (MAR 2023)
20230314.00687.75-0.61%-4.25687.75687.75Compra
XWK2023 WHEAT MINI FUTURES (MAY 2023)
20230512.00679.75-0.48%-3.25679.75679.75Compra
XWN2023 WHEAT MINI FUTURES (JUL 2023)
20230714.00655.75-0.46%-3.00662.00655.75Compra
XWU2023 WHEAT MINI FUTURES (SEP 2023)
20230914.00655.75-0.46%-3.00655.75655.75Venda Forte
XWZ2023 WHEAT MINI FUTURES (DEC 2023)
20231214.00655.75-0.46%-3.00655.75655.75Venda Forte
XWH2024 WHEAT MINI FUTURES (MAR 2024)
20240314.00655.75-0.46%-3.00655.75655.75Venda Forte
XWK2024 WHEAT MINI FUTURES (MAY 2024)
20240514.00655.75-0.46%-3.00655.75655.75Venda Forte
XWN2024 WHEAT MINI FUTURES (JUL 2024)
20240712.00627.00-0.48%-3.00627.00627.00Venda Forte
Carregar Mais