mrhenry

Sobre mim Mình làm kênh này mục đích chính để giúp người mới chơi tránh những cú thua lỗ ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu anh em có đội nhóm Pm mình nhé! Cùng giúp đỡ cộng đồng! Anh em cần hỗ trợ comment nhé!
Ingressou Hà Nội
Sem ideias publicadas, porém existem ideias em outras versões regionais do TradingView
Última visita
2
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
5
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita trader
63
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
1
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
2
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita Wakanda
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita ES VENTURES
27
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
47293
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita Trading World
26640
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita Romania
20622
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita VietNam
4622
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita Vietnam
433
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
1827
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
5555
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita New Zealand
1523
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
34637
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
5884
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita Isfahan , Kashan
3413
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita Saigon + Boston
255
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
996
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita WORLD
181
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita $aint Petersburg
2177
0
18
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Online Munich - Germany
6440
0
21
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
2538
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
16842
0
42
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
2
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
XRPUSDT
XRP / Tether USD
Seguir Seguindo Desseguir
ETCUSDT
Ethereum Classic / Tether USD
Seguir Seguindo Desseguir
ZECUSDT
Zcash / Tether USD
Seguir Seguindo Desseguir
LTCUSDT
Litecoin / Tether USD
Seguir Seguindo Desseguir
NEOUSDT
Neo / Tether
Seguir Seguindo Desseguir
Tipo
Acesso ao script
Privacidade