LHBB

Sobre mim Mình muốn lưu lại nhật ký giao dịch trên Tradingview vì thế sẽ chuyển qua đăng clip lên Youtube mà không phải tại Tradingview để sau này có thể theo dõi lại
Thế giới có cả triệu chuyên gia nhưng chỉ có một Warren Buffet :))
Sem ideias publicadas, porém existem ideias em outras versões regionais do TradingView
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
1
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
1
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
5854
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita
78
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita Vietnam
1575
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Última visita Vietnam
1729
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
BTU
Peabody Energy Corporation
Seguir Seguindo Desseguir
BTCUSD
Bitcoin / U.S. dollar
Seguir Seguindo Desseguir
EURUSD
Euro Fx/U.S. Dollar
Seguir Seguindo Desseguir
AUS200
S&P/ASX index of Australian listed shares
Seguir Seguindo Desseguir
DJI
Wall Street CFD
Seguir Seguindo Desseguir
Tipo
Script access
Privacy