ASTRONAUT_TRADING

Sobre mim Phải luôn tự nhắc mình: Thị trường càng đảo điên, mình càng phải tĩnh lặng. Trái tim có thể nóng nhưng cái đầu phải lạnh băng. Cảm xúc là tất yếu, nhưng đừng để cảm xúc chi phối, dẫn dắt. Luôn luôn cố gắng thiết lập một trạng thái cân bằng, tĩnh lặng.
Ingressou
Sem ideias publicadas, porém existem ideias em outras versões regionais do TradingView
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
1
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
2
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
2460
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
1244
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
1404
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Tipo
Acesso ao script
Privacidade