EUR/USD_TOD - EUR/USD EURUSD_TOD

EURUSD_TOD MOEX
EURUSD_TOD
EUR/USD_TOD - EUR/USD MOEX
 
Sem negociações
Anterior
Abertura
Volume
 — 
Intervalo do Dia
Anterior
Abertura
Volume
 — 
Intervalo do Dia