DJI­/GC1!

DJ:DJI­/COMEX:GC1! DJ
DJ:DJI­/COMEX:GC1!
DJI­/GC1! DJ
 
Anterior
Abertura
Volume
 — 
Intervalo do Dia
Anterior
Abertura
Volume
 — 
Intervalo do Dia