Futuros de Gás Natural
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Futuros de Gás Natural
US Flag
NYMEX
 
Anterior
Abrt
Volume
 — 
Intervalo do dia
Anterior
Abrt
Volume
 — 
Intervalo do dia
        
NGQ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.290.13%0.002.292.29Venda
NGU2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.270.09%0.002.272.27Venda
NGV2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.290.00%0.002.292.29Venda
NGX2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.38-0.08%-0.002.392.38Venda
NGZ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.57-0.12%-0.002.572.57Venda
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.69-0.55%-0.012.742.67Venda
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.67-0.52%-0.012.712.64Venda
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.58-0.69%-0.022.622.56Venda
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.39-0.67%-0.022.422.38Venda
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.37-0.71%-0.022.402.36Venda
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.41-0.74%-0.022.432.40Venda
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.45-0.73%-0.022.482.44Venda
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.46-0.65%-0.022.492.45Venda
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.45-0.61%-0.012.482.44Venda
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.48-0.56%-0.012.502.46Venda
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.54-0.47%-0.012.562.54Venda
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.70-0.41%-0.012.722.70Venda
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.81-0.39%-0.012.822.80Venda
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.79-0.39%-0.012.802.79Venda
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.67-0.41%-0.012.692.67Venda
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.43-0.37%-0.012.452.43Venda Forte
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.40-0.21%-0.012.422.40Venda
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.43-0.21%-0.012.452.43Venda
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.47-0.20%-0.012.482.47Venda
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.48-0.16%-0.002.482.48Venda
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.47-0.16%-0.002.472.47Venda
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.50-0.16%-0.002.502.50Venda
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.56-0.16%-0.002.562.56Venda
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.740.04%0.002.742.74Venda Forte
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.860.11%0.002.862.86Venda
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.830.11%0.002.832.83Venda Forte
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.720.18%0.012.732.72Venda Forte
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.470.61%0.012.472.47Venda
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.440.66%0.022.442.44Venda
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.480.69%0.022.482.48Venda
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.510.68%0.022.512.51Venda
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.520.68%0.022.522.52Venda
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.520.68%0.022.522.52Venda
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.540.67%0.022.542.54Venda
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.600.66%0.022.602.60Venda
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.780.62%0.022.782.78Venda
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.900.59%0.022.902.90Venda
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.860.60%0.022.862.86Venda
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.760.62%0.022.762.76Venda
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.520.76%0.022.522.52Venda
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.510.76%0.022.512.51Venda
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.550.75%0.022.552.55Venda
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.600.74%0.022.602.60Venda
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.610.73%0.022.612.61Venda
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.610.73%0.022.612.61Venda
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.640.73%0.022.642.64Venda
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.710.71%0.022.712.71Venda
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.890.66%0.022.892.89Venda
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.003.010.64%0.023.013.01Venda
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.970.64%0.022.972.97Venda
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.870.67%0.022.872.87Venda
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.630.73%0.022.632.63Venda
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.620.73%0.022.622.62Venda
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.650.72%0.022.652.65Venda
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.680.71%0.022.682.68Venda
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.690.71%0.022.692.69Venda
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.690.71%0.022.692.69Venda
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.710.71%0.022.712.71Venda
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.780.69%0.022.782.78Venda
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.960.65%0.022.962.96Venda
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.090.62%0.023.093.09Venda
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.060.62%0.023.063.06Compra
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.003.000.64%0.023.003.00Compra
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.780.69%0.022.782.78Compra
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.760.69%0.022.762.76Compra
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.790.69%0.022.792.79Compra
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.820.68%0.022.822.82Compra
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.840.67%0.022.842.84Compra
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.840.67%0.022.842.84Compra
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.860.67%0.022.862.86Venda
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.930.65%0.022.932.93Venda
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.090.62%0.023.093.09Compra
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.210.60%0.023.213.21Compra
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.190.60%0.023.193.19Compra
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.120.61%0.023.123.12Compra
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.900.66%0.022.902.90Compra
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.880.66%0.022.882.88Compra
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.910.66%0.022.912.91Compra
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.940.65%0.022.942.94Compra
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.960.65%0.022.962.96Compra
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.970.64%0.022.972.97Compra
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.003.000.64%0.023.003.00Compra
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.060.62%0.023.063.06Compra
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.230.59%0.023.233.23Compra
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.350.57%0.023.353.35Compra Forte
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.330.57%0.023.333.33Compra Forte
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.270.59%0.023.273.27Compra Forte
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.040.63%0.023.043.04Compra Forte
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.040.63%0.023.043.04Compra Forte
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.060.62%0.023.063.06Compra Forte
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.100.62%0.023.103.10Compra Forte
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.120.61%0.023.123.12Compra Forte
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.120.61%0.023.123.12Compra Forte
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.150.61%0.023.153.15Compra Forte
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.220.59%0.023.223.22Compra Forte
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.370.57%0.023.373.37Compra Forte
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.490.55%0.023.493.49Compra Forte
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.460.55%0.023.463.46Compra Forte
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.390.56%0.023.393.39Compra Forte
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.150.61%0.023.153.15Compra Forte
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.130.61%0.023.133.13Compra Forte
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.160.61%0.023.163.16Compra Forte
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.200.60%0.023.203.20Compra Forte
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.240.59%0.023.243.24Compra Forte
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.250.59%0.023.253.25Compra Forte
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.290.58%0.023.293.29Compra Forte
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.360.57%0.023.363.36Compra Forte
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.510.54%0.023.513.51Compra Forte
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.630.53%0.023.633.63Compra Forte
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.600.53%0.023.603.60Compra Forte
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.530.54%0.023.533.53Compra Forte
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.250.59%0.023.253.25Compra Forte
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.230.59%0.023.233.23Compra Forte
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.270.58%0.023.273.27Compra Forte
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.310.58%0.023.313.31Compra Forte
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.350.57%0.023.353.35Compra Forte
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.360.57%0.023.363.36Compra Forte
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.410.56%0.023.413.41Compra Forte
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.480.55%0.023.483.48Compra Forte
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.630.53%0.023.633.63Compra Forte
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.770.51%0.023.773.77Compra Forte
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.730.51%0.023.733.73Compra Forte
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.670.52%0.023.673.67Compra Forte
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.370.57%0.023.373.37Compra
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.350.57%0.023.353.35Compra
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.390.56%0.023.393.39Compra
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.430.56%0.023.433.43Compra
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.470.55%0.023.473.47Compra
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.480.55%0.023.483.48Compra
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.530.54%0.023.533.53Compra
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.600.53%0.023.603.60Compra
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.750.51%0.023.753.75Compra
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.880.49%0.023.883.88Compra
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.850.50%0.023.853.85Compra
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.780.50%0.023.783.78Compra
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.480.55%0.023.483.48Compra
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.460.55%0.023.463.46Compra
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.500.55%0.023.503.50Compra
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.540.54%0.023.543.54Compra
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.580.53%0.023.583.58Compra
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.590.53%0.023.593.59Compra
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.640.53%0.023.643.64Compra
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.710.52%0.023.713.71Compra
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.860.49%0.023.863.86Compra
Carregar mais
Início Rastreador de Fundamentos Rastreador Forex Rastreador de Sinais Criptomoedas Calendário econômico Como Funciona Recursos gráficos Planos Regras da Casa Moderadores Soluções para sites e corretoras Widgets Soluções em Gráficos Obter Ajuda Solicitação de recurso Notícias do & blog FAQ Wiki Twitter
Perfil Configurações de perfil Conta e cobrança Obter Ajuda Ideias Publicadas Seguidores Seguindo Mensagens Privadas Conversa Deslogar