Euro/Real Brasileiro
EURBRL IDC

EURBRL
Euro/Real Brasileiro IDC
 
Anterior
Abertura
Volume
 — 
Intervalo do Dia
Anterior
Abertura
Volume
 — 
Intervalo do Dia

Gráfico Forex do EURBRL