traderjaime888

EMBR3 semanal

Viés de baixa
BMFBOVESPA:EMBR3   EMBRAER ON NM
EMBR3 semanal com candle de formaçao topo la vem a queda