BlackBull Markets

Corretora
Trade
4.72
275 AvaliaçõesExcelente
1656
Traders
1625
Seguidores
Trade

Streams

Streams recentes

Thuật ngữ “Swaps” trong giao dịch ngoại hối là gì?

05:10
50 visualizações

Swap về cơ bản là một khoản phí được ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn để giữ giao dịch ngoại hối qua đêm.

Ký quỹ, ký quỹ còn dư và đòn bẩy là gì?

05:26
45 visualizações

'Đòn bẩy' cho phép bạn có một vị thế trong một công cụ bằng cách sử dụng tiền đi vay với một khoản tiền gửi tương đối nhỏ. Đòn bẩy giúp bạn tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ khi giao dịch.

5 Kiểu Trader Ngoại Hối

05:47
41 visualizações

1. Người giao dịch trong ngày - Day Trader 2. Nhà giao dịch phân tích kỹ thuật - The Technical Analysis Trader 3. Nhà giao dịch hệ thống - The System Trader 4. Nhà giao dịch vĩ mô - The Macro Trader 5. Nhà giao dịch quỹ phòng hộ - The Hedge Fund Trader

Phân tích kĩ thuật là gì?

05:34
32 visualizações

Phân tích kỹ thuật là một loại phân tích dựa trên hành động giá của tài sản hoặc cặp ngoại hối trên biểu đồ.

Chia cổ tức trong chứng khoán là gì?

05:30
16 visualizações

Cổ tức là khoản thanh toán mà một công ty thực hiện để trả lại giá trị cho các cổ đông của mình. Cổ tức có nhiều khả năng được trả bởi các công ty có uy tín

Đòn bẩy trong giao dịch chứng khoán là gì?

05:46
35 visualizações

Nói một cách đơn giản, đòn bẩy trên thị trường chứng khoán có thể làm tăng lợi tức đầu tư bất cứ khi nào giá cổ phiếu tăng (khi mua). Đồng thời, nó cũng có thể làm tăng tổn thất nếu sự thay thế xảy ra.